Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Laululinnud on veel lõunamaal talvepaos, kuid laululapsi leidub meie seas iga ilmaga. Kuulutame välja järjekorras 27. Rae valla laululapse konkursi. Konkursi finaal toimub Rae Kultuurikeskuses 3. aprillil ajavahemikus kell 10.00 – 18.00. Sellele eelnevad mikrofoniproovid ajavahemikus 8.00 – 10.00.

Konkursi mängureeglid on lihtsad. Lapsed tuleb kõigepealt registreerida. Nad võistlevad oma piirkonna haridusasutustes vanuserühmades 3-4, 5-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-18/19 eluaastat. Lapsed kes ei käi valla lasteaedades, koolides ja huvialakoolides, kuid on rahvastikuregistris kirjas Rae valla kodanikena, saavad osaleda oma piirkonna lasteaia, kooli või huvikooli eelvõistlusel. Eelvoorude toimumisajad ning kontaktisikud on:

Kui laululapsed kirja pandud, toimuvad eelvoorud lasteaedades, koolides ning huvikoolis. Edasijõudnud kohtuvad omavahel 3. aprillil juba Jüris kultuurikeskuse saalis.

laululaps 3-4 vanuseklassi võitja_ 2016_04_02_3-6a_025Mullune 3-4 aastaste vanuseklassi võitja Marta Romina Niinepuu

Lauljate saateks võib kasutada kas fonogrammi, klaveri- või muu instrumendi saadet. Kõik eritingimused tuleb teatada korraldajatele registreerimisel, kuid arvestama peab ka kohapealsete võimalustega. Ning mis eriti oluline – kui saade on CD-plaadil, tasub enne kontrollida, kas plaat on täies töökorras ega kipu näiteks „hüppama“. Kui fonogramm jukerdab, pole helimees süüdi! Samuti paneme lauluõpetajatele südamele, et mikrofoniproovid peavad püsima ajakavas, mistõttu tasub ka seda eraldi harjutada, et saada hakkama ideaalis minutiga.

Žürii hindab intonatsiooni, diktsiooni, laulutehnikat ja hääle enda eripärasid. Samuti kuulub hindamisele lavalt paistva-kostva terviklikkus ehk üldine dünaamika, saatja ning laulja koostöö ja laulu sõnumi usutav edastamine. Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine toimub 10 palli süsteemis, kuid vajadusel võib žürii pingerea otsustada omavahel vaieldes. Tulemused teatatakse pärast iga vanuserühma esinemist. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Auhinna saavad iga vanuserühma kolm parimat tüdrukut ja poissi. Kes millegi erilisega silma paistavad, saavad eripreemiad. Kuid tühjade kätega ei lahku keegi – väikese meene saavad kõik võistlejad. Järgmisele ja suuremale lauluvõistlusele “Harjumaa laululaps 2017” saadetakse edasi žürii otsusel igast vanuserühmast kolm lauljat.

Rae laululaps 2017 žürii:

Külli Murand – Lasteekraani Muusikastuudio õpetaja
Toomas Voll helilooja -vokaalpedagoog ja koorijuht
Kaisa Lillepuu (Neitsov) –  laulja ja lauluõpetaja