Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Teisipäeviti alates  3. oktoobrist!

Kell 9:30 kuni 2-aastased kõndivad lapsed.

Kell 11:00 roomavad ja käputavad beebid.

Kell 12:30 tillukesed titad.

Lisainfo peetribeebiklubi@gmail.com, Facebookis Peetri beebiklubi või helista +372 5664 4634, Piret Špitsmeister.

 

Et pakkuda lapsele emotsionaalset stabiilsust ja tuge, vajavad emad sotsiaalset toetust ja mõistmist. Beebiklubi on koht, kus saab oma muresid ja rõõme jagada nendega, kes seda kõige paremini mõistavad.

Beebiklubis leiavad emad ja beebid vaheldust argipäevale. Siin saab teiste emadega suhelda ning beebidega lõbusaid ja arendavaid tegevusi teha. Igal kohtumisel vestleme grupijuhi juhendamisel mõnel olulisel teemal. Emad saavad jagada oma kogemusi ja kuulata teiste omi.

Beebiklubi eesmärk on pakkuda ka beebidele mitmekülgseid erinevaid tegevusi ja elamusi nii emadele kui ka beebidele. Beebiklubis me võimleme, mängime, tantsime, laulame, maalime, õpime pille tundma, silitame, kallistame ja tunneme rõõmu koosolemisest.

Vestlusringis on emadel võimalik jagada oma kogemusi, rõõme ja muresid. Kehtib konfidetsiaalsuse põhimõte – kõik räägitu jääb beebiklubi ruumidesse:)

Tund on jaotatud suures plaanis nelja ossa:
1) laulame-tantsime
2) võimlemis/liikumis-harjutused titale
3) aktiivne osa emale
4) vestlusring psühholoogi juhendamisel lapse arengu toetamise ning teistel teemadel, mis emadele huvi pakuvad. See on hetk, kus emad saavad omavahel kogemusi jagada ning psühholoog täiendab seda omaltpoolt kasvatusteaduslike teooriatega