Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Proovid toimuvad teisipäeviti kell 18.30 – 20.30 Rae Kultuurikeskuses

Jüri perekoor tegutseb aastast 1993. Kooriks kokkukasvamine kujunes lauluhuvilisest sõpruskonnast, mille moodustasid  pered, kus koos laulavad lapsed, emad, isad, vanaemad, vanaisad. Kuna mõned lapsed õppisid ka mõnda muusikainstrumenti, siis said ka nemad aegajalt oma oskusi praktiseerida laulusaateid illustreerides. Nii laste, kui täiskasvanud lauljate erinevad vokaalsed võimed on aegajalt rakendust leidnud ka solistidena. Jüri perekoor on 20 tegutsemise aasta jooksul osalenud kõikidel üld-, maakondlikel- ja kohalikel laulpidudel, esinenud ETV-s, jõulukontsertidega erinevates asutustes ja järjepidevalt igal aastal jõulujumalateenistusel Jüri kirikus, laulupidudel naaber valdades ja kaugemalgi.Jüri perekoor on mõnus ja vahva, huumorimeelne lauluseltskond, kus peale kooslaulmise ka muid toredaid pereelu toetavaid ettevõtmisi toimub. Peale väsitavat tööpäeva, peab midagi toredat ka olema! Jüri perekoori dirigent on Ragne Rüütelmaa, lisainfo ragne.ryytelmaa@gmail.com