Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Alustame 11.09.2019

Mälumäng toimub iga kuu teisel kolmapäeval 18.00-21.00.

Info Jevgeni Nurmla info tel. 5615 3920