Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Alustame 08.09.2021

Mälumäng toimub iga kuu teisel kolmapäeval 18.00-21.00.

Info Indrek Salis info tel. 5036863