Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Igal teisipäeval 10.00 – 11.30

Rae Valla eakate asjaarmastajate näitetrupp VÕ-LU
Juhendaja Virve Sepp.