Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Alates Oktoobrist kolmapäeviti 18.30 – 19.30, Rae Kultuurikeskuses

Juhendaja Pille Voogla, lisainfo pillevoogla@gmail.com