Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Neljapäeviti kell 17.00-20.00 koosolekute saalis. Sissepääs asub Rae Kultuurikeskuse hoone parklapoolses küljes, Jüri konstaablipunkti uks .
Õpetaja Vello Voog tel. 55 39 215.
Registreerumine ja lisainfo http://rae-autokool.ee/