Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Alustame 30.09.2021

Esimene Jüris tegutsenud pasunakoor saadi kokku 1893.aastal.
Kutsume ülesse kõiki Rae valla pasunamehi ja naisi tulema pasunakoori!

Proovid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval kell 19.00 ja eestvedajaks on Kaido Järvsoo.

Tule, taastame traditsiooni!
Info 5569 6928 kaido@pasuna.com