Rae valla kultuuriasutus

√úritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

https://docs.google.com/document/d/1L4ULP2onM_81D1yIvzG_T1p8qXAreMwUNWx09OsO6oI/edit