Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

31m2. Mahutab kuni 20 inimest. Võimalik korraldada koolitusi, koosolekuid.