Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

342m2 + lava 100m2. Saalis on 240 istekohta, rõdul 94 istekohta. Võimalik korraldada kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, presentatsioone, konverentse, jm. sündmusi.