Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Seoses COVID nakatumiste suure arvuga hetkel võib ette tulla muutusi Rae Kultuurikeskuse sündmuste programmis. Kõik info sündmuste ja võimalike muutuste (edasilükkamised või ära jäämised) kohta on leitav meie kodulehel http://kultuur.rae.ee/

Lehes reklaamitud 19.01 ja 22.01 sündmused lükkuvad edasi!!!