Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Kuna ilm on täna väga vihmane, siis teeme Pisikeste Pillide Päeva Rae Kultuurikeskuse saalis!
vihm