Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Ugala Teatri tänane etendus jääb ära! Näitleja haigestumine!
Täpne info 56615586!
Piletid ostetakse kohapeal tagasi!
Suured vabandused!