2019. aasta jooksul on tähelepanu all UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsioon. Aastal 2019 möödub 150 aastat esimese laulupeo toimumisest ning tantsupidu toimub 20. korda. Loe lähemalt “Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta”.

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab 2019. aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevustega väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.

Keelepuhtuse deklaratsioon

eesti keel
nagu nuga
nagu mõõk
nagu kirves
nagu giljotiin
nagu žilett
nagu klaasikild
nagu metallist link talvel
kisub lõhki teised
lodevad keeled ja kehad
kargab kõrri
valesti käänajale
kargab kanda
koma ärajätjale
lõikab randmesse
võõraga nakatajale

tegelikult oli mõõk
ju kalevipojal
ja milline mõõk

me oma jalad ei lidu
piisavalt kiiresti
ent puhtusekujutlusest
purju jäänult
nõuame vihinat

tats-tats
etteütlus
kalevipoja mõõk

Maarja Kangro