Toimub 22.juunil kell 10.00-15.00 Rae Hooldekodu esisel platsil.
Müüma on oodatud nii käsitöölised, kaupmehed kui ettevõtjad.

Laadale registreerimiseks helista telefonil 6056759 või kirjuta kultuur@rae.ee. Kirja märgi kui mitu meetrit soovid kauplemiseks, mis kaubaga on tegu ja kas on vaja elektrit kasutada.

Jüri Jaanilaada kaupleja meelespea!

Kauplemiskoha tasu arvestatakse jooksva meetri alusel, mille hind on 3 eurot.

Kui klient soovib kasutada elektrit, lisandub ühe koha elektri kasutamise tasu 2 eurot.

Müügikoha eest tasumine toimub laadahommikul sularahas, sularaha tšeki alusel.

Kauplejaid võetakse vastu ja jagatakse müügikohti laadapäeval kell 08.00-09.45. Kauplejad paigutatakse jooksvalt vastavalt saabumisele, arvestades kaubagruppe ja elektri kasutamise vajadust. 

Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste ja muu kauplemiseks vajaliku inventariga.

Kauplejal on võimalik teostada müüki ka oma autost.

Kaupleja kujundab oma müügikoha ise ning vastutab oma müügikoha ning toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest.

Kauplejate asukoha määrab Korraldaja, võttes võimalusel arvesse kaupleja soove ja vajadusi.

Iga kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kohtades ja eelregistreerunud kauplejatel. Elektri kasutamine on tasuline.

 

Jüri Jaanilaada korraldaja Rae Kultuurikeskus