2022 on raamatukogude aasta. Raamatukogus saad täita seljakoti põnevate raamatutega, visata pilgu peale uuemale ajakirjandusele, külastada näitusi ja kui veel eriti hästi läheb, kohtuda kirjanikuga.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks:

Aasta esimesel kolmel kuul keskendusime raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele.

Kevadel tutvustasime raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena.

Suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest välja ja aasta viimased neli kuud pühendame tuleviku raamatukogule.

Käes on suviste tegevuste etapp ja Jüri Raamatukogu ning Rae Kultuurikeskus kutsuvad Sind hea kirjandushuviline 13. augustil kell 18.00 Kurna parki kirjanduspiknikule, kus  #raamatukogudeaasta2022 raames esinevad meile Olavi Ruitlane, Jaan Pehk, Andra Teede, Talvike Mändla, Eve Laur ja Jürgen Rooste. Loetakse tekste ja arutletakse kirjaniku positsiooni üle Eesti Vabariigis aastal 2022.

Piknikule võta kaasa oma korv hea ja paremaga ja lina millel pikutada ning tunda rõõmu elavast sõnast.

Kohtumiseni Kurna pargis!