XVIII Täiskasvanud õppija nädal Rae vallas. Neljapäeval, 5. novembril jääb ära Aasia toitude koolitus osalejate vähesuse tõttu!

2015 Rae valla TÕN1

Korraldajal on  koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta!