Rae Kultuurikeskus otsib koostööpartnerit Rae valla jaanitule korraldamisele, mis toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 25. juuni 2024 ühel pakkumises esitatud päeval. Pakume sündmuse toimumise kohaks järgmist asukohta: Harju maakond, Rae vald, Kurna küla, Põllukivi (katastritunnus: 65301:001) ja toetust 15 000€ sündmuse läbiviimiseks, mis kantakse korraldaja arvele (e-arve alusel) kaks nädalat hiljem peale sündmuse toimumist. Lisakulud kannab korraldaja. Platsil puudub elekter ja vesi.

Nõuded pakkumisele

Pakkumuste esitamine

Palume esitada pakkumused hiljemalt 15.04.2024 e-posti aadressile toomas.aru@rae.ee.

Ootame pakkumisi, mis sisaldavad üksikasjalikku kirjeldust korraldusplaanist, artistide valikust, lasteala ja kauplemisala kontseptsioonist. Lisage ka teave varasema kogemuse kohta sarnaste ürituste korraldamisel (2023 aastal külastas Rae valla jaanituld ligemale 20 000 inimest ja seda kajastas üleriigiline meedia ja sellises mõõdus sündmuse korraldamise kogemus annab lisapunkte pakkumuse hindamisel).

Hindamine

Rae Kultuurikeskuse ja Rae Vallavalitsuse komisjon hindab kõiki pakkumusi, andes sellele kas 60, 40, 20 või 10 punkti. Pakkumus saab lõpliku hinde hindamiskomisjoni hinnete aritmeetilise keskmise alusel. Tulemus ümardatakse kaks kohta peale koma.

60 – Pakkumus on väga põhjalikult läbi mõeldud ja lahti kirjutatud. Üheselt ja selgelt on võimalik aru saada, kuidas teenuse osutamine toimub. Ei ole kahtlust, et  eesmärk saab täidetud.
Valitud metoodika on põhjendatud ja asjakohane. Pakkumus sisaldab aspekte, millele lähteülesandes ei ole osatud tähelepanu pöörata.

40 – Pakkumus on läbi mõeldud ja lahti kirjutatud. On võimalik aru saada, kuidas teenuse osutamine toimub. Hankija eesmärk saab täidetud. Valitud metoodika on üldiselt asjakohane ja sisaldab lähteülesandes eeldatud aspekte. Täiendavat lisandväärtust samas ei looda.

20 – Pakkumus on üldsõnaliselt lahti kirjutatud. Teenuse osutamise kirjeldus on üldine, jättes detailid käsitlemata. Hankija eesmärk ei pruugi täies mahus täidetud saada.

10 – Pakkumus on lahti kirjutatud väga vähesel määral, metoodikat ei ole põhjendatud ja see ei võimalda hankija eesmärki saavutada või võimaldab seda üksnes vähesel määral

Rae Kultuurikeskus jääb ootama huvitavaid ja kvaliteetseid pakkumisi ning on valmis vastama täiendavatele küsimustele. Rae Kultuurikeskus koos Rae Vallavalitsusega vaatab kõik osalejate pakkumised üle ja hindab sündmuse laste sõbralikkust, perekesksust ja artistide tuntust.

Võitja tehakse teatavaks 16.04.2024 kell 17:00.