Kuulutame välja Rae valla laululapse konkursi. Konkursi finaal toimub Rae Kultuurikeskuses 20. aprillil ja 21. aprillil ajavahemikus kell 10.00 – 16.00. Sellele eelnevad mikrofoniproovid ajavahemikus 8.00 – 10.00.

Lapsed kes ei käi valla lasteaedades, koolides ja huvialakoolides, kuid on rahvastikuregistris kirjas Rae valla kodanikena, saavad osaleda oma piirkonna lasteaia, kooli või huvikooli eelvõistlusel.

Kui laululapsed kirja pandud, toimuvad eelvoorud lasteaedades, koolides ning huvikoolis. Edasijõudnud kohtuvad omavahel 20. aprillil ja 21. aprillil juba Jüris kultuurikeskuse saalis.

Lauljate saateks võib kasutada kas fonogrammi, klaveri- või muu instrumendi saadet. Kõik eritingimused tuleb teatada korraldajatele registreerimisel, kuid arvestama peab ka kohapealsete võimalustega. Ning mis eriti oluline – kui saade on CD-plaadil, tasub enne kontrollida, kas plaat on täies töökorras ega kipu näiteks „hüppama“. Kui fonogramm jukerdab, pole helimees süüdi! Samuti paneme lauluõpetajatele südamele, et mikrofoniproovid peavad püsima ajakavas, mistõttu tasub ka seda eraldi harjutada, et saada hakkama ideaalis minutiga.

Žürii hindab intonatsiooni, diktsiooni, laulutehnikat ja hääle enda eripärasid. Samuti kuulub hindamisele lavalt paistva-kostva terviklikkus ehk üldine dünaamika, saatja ning laulja koostöö ja laulu sõnumi usutav edastamine. Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi. Hindamine toimub 10 palli süsteemis, kuid vajadusel võib žürii pingerea otsustada omavahel vaieldes. Tulemused teatatakse pärast iga vanuserühma esinemist. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

Auhinna saavad iga vanuserühma neli parimat. Kes millegi erilisega silma paistavad, saavad eripreemiad. Kuid tühjade kätega ei lahku keegi – väikese meene saavad kõik võistlejad. Järgmisele ja suuremale lauluvõistlusele “Harjumaa laululaps 2023” saadetakse edasi žürii otsusel igast vanuserühmast neli lauljat.

 

Lauluvõistluse juhend – https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Lauluvõistlusele registreerimine 20. aprillil  – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsBAhlkZ9i_Uc5EQRZt-jknrxKsQcM_F/edit#gid=1103966810

Lauluvõistlusele registreerimine 21. aprillil  – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aSmDScEF_GdMnBuZssTUT8oFOjeRAeuI/edit#gid=472697047

Rae laululaps 2023 žürii:

Anne Kruuse –  Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatuse esinaine, muusikaõpetaja ja solistide juhendaja

Merike Hallik –  Eesti Rahvakultuuri Keskuse Harjumaa rahvakultuurispetsialist, muusikaõpetaja ja koorijuht

Hille Savi – Kaari Sillamaa muusikalistuudio  lauluõpetaja – lavastaja