Rae valla  laste ja noorte lauluvõistlus  „Rae valla laululaps 2024” toimub Rae Kultuurikeskuses  kahel päeval(Aruküla tee 9, Jüri), 18. aprill ja 19. aprill 2024.

 

Osaleda võivad kõik lapsed, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rae vald.

Osavõtmiseks tuleb täita registreerimistabel ja saata meili teel aadressile toomas@rae.ee.  Registreerimistabel on saadaval ka Rae Kultuurikeskuse kodulehel ja Rae valla kodulehel. Informatsiooni saab Rae Kultuurikeskusest telefonil 6056759; 5551 2898 (Toomas Aru) ja meiliaadressil toomas@rae.ee

 

Võistluste ajakava pannakse üles Rae Kultuurikeskuse koduleheküljele kultuur.rae.ee hiljemalt 15. aprilliks.

 

Võisteldakse järgmistes vanuserühmades:

  1. aprillil 

3-4-aastased

5-6-aastased
7-9-aastased

19.aprillil 

 

10-12-aastased

13-15-aastased

16-18-aastased (19, kui õpib veel koolis)

 

Arvesse läheb laulja vanus seisuga 02.05.2024 (vastavalt „Harjumaa laululaps 2024“ juhendile)


Lauluvõistlusele „RAE VALLA LAULULAPS 2024“ saavad Rae valla koolid ja lasteaiad võistlejaid saata järgnevalt:

 

Lapsed, kes ei õpi Rae valla haridusasutustes, kuid on Rae valla elanikud ja soovivad valla lauluvõistlusest osa võtta, peavad ette laulma oma kodukoha eelvoorus ning otsuse edasipääsemise kohta Rae valla laululapse võistlusele teeb sealne žürii (väljaspool antud haridusasutuse kvoote!).

Lisainfo kohalike eelvoorude kohta Rae Kultuurikeskuse juhatajalt tel. 5551 2898 või meiliaadressil toomas@rae.ee.

 

REGISTREERIMINE TOIMUB 11. APRILLINI 2024

 

Repertuaar:

Konkursil “Rae valla laululaps 2024” esitab iga võistleja ühe talle ea- ja võimetekohase laulu. Laulu pikkus kuni 3 minutit! NB! Palun laulu pikkus märkida registreerimistabelisse võimalikult täpselt!

Saade:

Laulude saatmisel on lubatud kasutada erinevaid variante: fonogramm, klaverisaade või muu instrumendi saade.

Kõigist eritingimustest palume korraldajatele teatada registreerimisel, samuti palume arvestada kohapealsete võimalustega.

 

NB! Fonogrammide kasutamisel palume tagada, et andmekandja (CD, mälupulk vms) ja sellel olevad failid ei oleks rikutud ega ebakvaliteetsed, vaid kindlasti töökorras. Helitehnik, ei vastuta fonogrammide kvaliteedi eest!

 

Hindamine:

Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Hindamisele lähevad:

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi.

Hindamine toimub 10 palli süsteemis (vajadusel žürii kokkuleppel).

Žürii kutsub kokku „Rae valla laululaps 2024“ korraldustoimkond.

Tulemused teatatakse pärast iga vanuserühma esinemist.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

 

NB! Võistlust „Rae valla laululaps 2024“ pildistatakse. Palun sellest teavitada kõigi osalevate laste vanemaid!

 

 

Auhinnad:

 

 

Jõudu eelvoorude korraldamisel ja LAULMISENI!