Mälumäng toimub iga kuu teisel kolmapäeval 18.00-21.00.

Info Indrek Salis info tel. 5036863