Alustame hooaega 04.09.2022

Kohtumispäev toimub iga kuu esimesel pühapäeval kell 14.00 – 17.00 Rae Kultuurikeskuse suures saalis. Klubi veavad  Maie Vahl, info tel. 5645 0411 ja Virve Sepp, info tel. 5647 4797.

1990. aastal sai kokku seltskond hakkajaid eakaid, kes asutasid Memme-Taadi klubi. Seega on meie tore eakate klubi tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Algseks sihiks seadsime rahvakultuuri tutvustamise rahvatantsu- ja laulu kaudu. Peagi võtsime kavva kohtumised huvitavate inimestega ja teiste meietaoliste klubidega. Lisaks lööme kaasa maakondlikes ja üleriiklikes ettevõtmistes ning korraldame vallasiseseid eakate sündmusi. Kes siis teeb, kui mitte ise!

Praegu kohtub meie klubi Rae Kultuurikeskuses iga kuu esimesel pühapäeval. Viimastel aastatel oleme teinud koostööd Jüri raamatukoguga. Oleme seal korraldanud huvitavaid kirjanduslikke pärastlõunaid, kohtunud näitlejatega ja televisiooni saatejuhtidega.

Memme-taadi klubi südameks on tantsurühm „Lustilised“ Linda Pihu juhendamisel, lauluansambel “Lustilised” Paul Mürkhaini juhendamisel ja tervisevõimlemiserühm ning näitetrupp, kummagi vedajaks Virve Sepp.

Meie toredaks traditsiooniks on kujunenud kalendritähtpäevade nagu adventide, vastlapäeva, teatrikuu, naljakuu ja muu tähistamine. Menukas sündmus on ka iga-aastane eakate jõulupidu, kuhu kutsume alati kuulsad ja eakohased esinejad.

Tihti kutsume endile külla teiste maakondade klubisid. Teeme väljasõite näitustele ja muuseumitesse. Võtame osa maakonna vanavanemate pidustustest ja eakate lustipeost. Juba mitmendat aastat osaleme täiskasvanud õppija nädala loengutel ja üritustel.

Et jätkuks meil palju uusi ideid ja mõtteid järgnevateks aastateks siis valisime 04.05.2016 aastal uue Memme-taadi klubi juhatuse ja uue presidendi, kelleks sai hakkaja loomuga klubiliige Maie Vahl. Klubi juhatuse tegevliige ja tugiisik  on Virve Sepp

Memme- taadi klubi