Töökorraldus Rae vallavalitsuses, hallatavates asutustes.

Muudatused osutatavates teenustes

 

RAE VALLAVALITSUS
Vallamaja on alates 16.03.2020 kuni olukorra selginemiseni suletud. Vallavalitsuse töötajad on kaugtööl. Vastamata ei jää tööajal tehtud telefonikõned ega e-kirjad, registreeritakse avaldusi ja lahendatakse probleeme. Avaldusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee , iseteenidnuse kaudu https://iseteenindus.rae.ee/ või jätta paberkandjal vallavalitsuse postkasti (asub vallamaja peaukse kõrval).

Vallamaja infotelefon on 6 056 750.
Ametnike telefoninumbrid on leitavad aadressilt https://www.rae.ee/kontaktid-yld   

 

ELUKOHA- JA PEREKONNATOIMINGUD
Kui soovite registreerida lapse sündi vastuvõtupäeval (E ja K), leppige aeg kokku kantselei peaspetsialist Anett Kivine’ga telefonil 6 056 756 või e-posti aadressil anett.kivine@rae.ee. Elukoha registreerimised ja teated on soovitatav esitada e-elukohateatena, saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil anett.kivine@rae.ee või postitada täidetud ja allkirjastatud avaldus paberkandjal vallamaja postkasti.

 

KOOLID, HUVIKOOLID, NOORTEKESKUSED, KULTUURIKESKUS, RAAMATUKOGUD, SPORDIKESKUS
16. märtsist on suletud kõik Rae valla koolid, huvikool, noortekeskused, kultuurikeskus, spordikeskused ning raamatukogud. Kõik huviringid ja treeningud jäävad ära. Koolid jätkavad õppetööd distantsõppel.

 

LASTEAIAD
Kõik valla lasteaiad jäävad hetkel avatuks, olukordi käsitletakse juhtumipõhiselt. Lapsed viibivad vaid oma rühmades. Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine. Kellel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed siiski koju, ning kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.

 

KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED
Kõik kultuuri- ja spordiüritused (kino, teater, kontsert, võistlus, konverents jms) Rae vallas jäävad vabariigi valitsuse otsusega ära kuni 1. maini, sõltumata väljastatud avaliku ürituse loast.

 

RAAMATUKOGUD
Rae valla raamatukogud jäävad esialgu suletuks kuni 31. märtsini 2020.

 

MUUDATUSED ÜHISTRANSPORDIS
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatas, et eriolukorrast tulenevalt on alates 16. märtsist peatatud teenuse osutamine Rae valla siseliinidel R1 – R13, kuna Eestis on välja kuulutatud eriolukord ning kõik koolid, huvikoolid, kutsekoolid ja ülikoolid on suletud.
Põhja-Eesti ÜTK koduleht

 

POSTITEENUS
Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust postkontorites ning iseteeninduskanalites; ajaleht ja kiri jõuavad postkastidesse nagu ikka.

Rae  vallas osutab postiteenuseid:

Samuti töötavad vallas järgmised pakiautomaadid:

Kuni 1. maini on ajutiselt suletud Vaida  postipunkt

JÄÄTMEJAAMAD
Jüri jäätmejaam on ajutiselt kuni märtsikuu lõpuni suletud. Järveküla jäätmejaama iseteeninduspunkt töötab

LISAINFO

 

OHVRIABI

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond teatab, et inimesed, kes vajavad emotsionaalset abi eriolukorraga toimetulemisel, võivad nõustamiseks pöörduda allpoololevatele kontaktidele: