TÄHTIS!!!

10 märts, 2021

Piirangud hakkavad kehtima neljapäevast (11.03.2021), kui valitsus on istungil vastu võtnud korralduse. Uksed peavad vähemalt kuuks ajaks sulgema spordiklubid, peatatakse huvitegevus, trennid. Piiratakse sportimist ka välitingimustes. Kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on välitingimustes lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb […]