Rae valla kultuuriasutus

Üritused, klubiline tegevus, rahvakultuur- ja isetegevusringid.

Õige aeg on õppida!

7 september, 2015

XVIII Täiskasvanud õppija nädal Rae vallas. Neljapäeval, 5. novembril jääb ära Aasia toitude koolitus osalejate vähesuse tõttu!